Wat is ZorgSom?

ZorgSom is een softwaretool voor tandartsen, orthodontisten en mondhygiënisten. ZorgSom berekent welk deel van een mondzorgbehandeling de patiënt vergoed krijgt vanuit de basis-, aanvullende en tandartsverzekeringen. De behandelaar kan met ZorgSom de patiënt goed voorlichten over de kosten van het behandelplan. Met één druk op de knop is voor iedereen inzichtelijk wat de verzekering vergoedt en wat de patiënt zelf moet bijdragen.

In 2013 hebben Edgar van der Geest (ICT-specialist) en Ben Odenkirchen (tandarts)  ZorgSom ontwikkeld op advies van tandartsen en orthodontisten. Voor het beheer en de ondersteuning is een professioneel team samengesteld. Inmiddels maken ruim 1500 praktijken gebruik van ZorgSom. ZorgSom heeft een deskundige helpdesk, die op werkdagen bereikbaar is van 9.00 tot 17.00 uur op 071-303 0033.

Vragen van patienten

Als u als tandarts, orthodontist of mondhygiënist gebruik maakt van ZorgSom, begrijpen wij heel goed dat dit vragen kan oproepen bij uw patiënten. Daarom hebben wij de 3 meest gestelde vragen van patiënten uitgelicht.

Bekijk hier de 3 meest gestelde vragen van patiënten

Certificaten

ZorgSom voldoet aan de eisen voor informatiebeveiliging in de zorg, zoals gesteld in de managemenstsysteem norm NEN7510:2017. Ook voldoet ZorgSom aan de Informatie Beveiliging Management Systeem Norm ISO 270001:2013. Op 11 mei 2018 zijn beide certificaten uitgereikt. Jaarlijks wordt de certificering opnieuw ge-audit door een extern bureau.