Tips & Trucs

·         Functies en knoppen
Het document ‘Functies en knoppen’ geeft in één oogopslag alle ZorgSom functies met een korte toelichting weer. Waar zie ik wat een polis inhoud? Hoe kan ik een verrichting toevoegen/wijzigen? Waar voer ik mijn contracten in? Met deze instructie leert u binnen een paar minuten de belangrijkste functionaliteiten van ZorgSom kennen.

 ·         Maak het behandelplan in uw TIS
Maak het behandelplan in uw dentale softwarepakket, ook wel Tandarts Informatie Systeem TIS, genoemd, en zorg ervoor dat dit plan in uw TIS het eerste, ofwel hoofd behandelplan is. Start vanuit dat plan ZorgSom op. Alleen dan zal ZorgSom alle specificaties, zoals tandeloos/niet-tandeloos meenemen in de berekening.

·         Update laatste versie
Werk op de meest recente versie van ZorgSom. Alleen dan kunnen wij garant staan voor onze berekeningen. Dit kunt u controleren bij Instellingen. De nieuwste versie staat altijd klaar op onze website bij het tabblad [Updates]. 

·         Gebruik alleen toegestane waarden
U bent zelf verantwoordelijk voor uw invoer van verrichtingscodes en M&T-kosten. ZorgSom corrigeert u niet.  Indien u bijvoorbeeld een combinatie van codes invult die de NZa niet toestaat of een hoger bedrag dan het maximale bedrag voor materiaal-  of techniekkosten, dan zal ZorgSom dit niet afwijzen of corrigeren. ZorgSom rekent met de door u ingevulde waarden.

·        Systeemcertificaat in ZorgSom
Eens per 2 jaar moet het VECOZO-systeemcertificaat, dat nodig is om de CoV (Controle op Verzekeringsrecht) uit te voeren, worden verlengd. Het systeemcertificaat is daarvoor in ZorgSom geïmporteerd.  Als u  u het certificaat verlengt, dat moet dit ook in ZorgSom worden vervangen.  Klik hier voor de instructie.