ZorgSom updates

ZorgSom update (05-02-2020) versie 2.1.2

Door hier te klikken wordt het installatiebestand gedownload en kunt u vervolgens de installatie uitvoeren. Binnen een paar minuten is de update geïnstalleerd en u  kunt gewoon doorwerken als u de update uitvoert.

Let er op dat u op de hoofdcomputer/server zit als u de installatie uitvoert. Dit is de computer waarop Zorgsom is geïnstalleerd. Dat is maar één computer per praktijk.

Wat is veranderd in deze update?

  1. Wanneer de verzekeringsgegevens van een patiënt niet bekend zijn bij VECOZO, krijgt u daar in ZorgSom een melding over. U sluit het ZorgSom-scherm en kunt bij andere patiënten ZorgSom weer opstarten.
  2. Indien er een verlopen VECOZO-systeemcertificaat in ZorgSom heeft, krijgt u daar in ZorgSom een melding van en de instructie hoe u het certificaat kunt vervangen.
  3. Bundeling van de foutmeldingen van oude, niet meer bestaande verrichtingscodes.
  4. De afwijkende berekening van J-codes op de ZorgSom print-out is verholpen.

Welke versie heeft u nu?

U kunt makkelijk zelf zien welke versie van ZorgSom u nu gebruikt. Ga daarvoor in het ZorgSom-scherm naar Instellingen door:
> Op de instellingsknop (het radertje) helemaal rechts bovenin het scherm te klikken
> U krijgt een pop-up scherm
> Kies in dit scherm voor de onderste optie: Licentie. Op de bovenste regel staat het versienummer.

Hoe weet u of u op de hoofdcomputer/server zit?
Dat kunt u op 3 manieren zien:

  1. U kunt dit zien aan het Zorgsom icoontje. Dit staat als u op de computer zit waar ZorgSom op is geïnstalleerd, rechtsonder op de taakbalk.
  2. Indien u op de server zit kan het ZorgSom-controlepaneel openstaan. Als bij “registreren” de licentiecode is ingevuld, dan zit u op de juiste hoofdcomputer/server.
  3. In uw mappenstructuur.
    ZorgSom 2.0 staat op de C-schijf onder C:/Program Files(x86)/ZorgSom 2.0

Indien u niet zeker weet wat de hoofdcomputer/server is, raadpleeg dan uw systeembeheerder.

Download ZorgSom 2.1.2 update

Tijdens de installatie krijgt u een pop-up scherm met de tekst: ZorgSom 2.0 is running. Klik op OK.