ZorgSom updates

Update van ZorgSom 2.0 (17-01-19) versie 0.0.44

Door hier te klikken wordt het installatiebestand gedownload en kunt u vervolgens de installatie uitvoeren.

Let er op dat u op de hoofdcomputer/server zit als u de installatie uitvoert. Dit is de computer waarop Zorgsom is geïnstalleerd. Dat is maar één computer per praktijk.

Verbeteringen in ZorgSom 2.0
1. De tabel met de vergoedingen (rechtsboven in het scherm) is altijd zichtbaar
2. De bug bij het opslaan en printen is opgelost. ZorgSom selecteert weer automatisch de begroting waarmee u bezig bent als u op printen of opslaan klikt.

Hoe weet u of u op de hoofdcomputer/server zit?
Dat kunt u op 3 manieren zien:
1. U kunt dit zien aan het Zorgsom icoontje. Dit staat als u op de computer zit waar ZorgSom op is geïnstalleerd, rechtsonder op de taakbalk.

  1. Indien u op de server zit kan het ZorgSom-controlepaneel openstaan. Dit ziet er zo uit:

  1. In uw mappenstructuur.
    ZorgSom 2.0 staat op de C:schijf onder C:/Program Files(x86)/ZorgSom 2.0

Indien u niet zeker weet wat de hoofdcomputer/server is, dan kunt u dit ook bij uw systeembeheerder navragen.

Download ZorgSom 2.0 update

Tijdens de installatie krijgt u een pop-up scherm met de tekst: ZorgSom 2.0 is running. Klik op OK.