Updates

ZorgSom update (18-12-2020) versie 2.2.5

Door hier te klikken wordt het installatiebestand gedownload en kunt u vervolgens de installatie uitvoeren. Binnen een paar minuten is de update geïnstalleerd en u  kunt gewoon doorwerken als u de update uitvoert.

Let er op dat u op de hoofdcomputer/server zit als u de installatie uitvoert. Dit is de computer waarop ZorgSom is geïnstalleerd. Dat is maar één computer per praktijk.

Wat is veranderd in deze update?

  1. ZorgSom herkent patiënten waarvan het nieuwe verzekeringspakket (nog) niet bij VECOZO bekend is. U krijgt dan een melding vanuit ZorgSom.
  2. Bij de codes P17 en P40 kunt u aangeven of het om een tandeloze kaak gaat of niet. Deze keus heeft invloed op de vergoeding.
  3. J-codes die altijd in een tandeloze kaak voorkomen (zoals J50, J51, J52), herkent ZorgSom nu zelf. U hoeft dit, niet zelf meer handmatig aan te geven.
  4. Of een kaak tandeloos of niet-tandeloos is, wordt alleen nog maar op het ZorgSom-scherm en op de ZorgSom print-out vermeld als dat relevant is voor de vergoeding.

Polisvoorwaarden 2021

In 2021 zijn er weer nieuwe polisvoorwaarden. De nieuwe polis-informatie zal ZorgSom op 1 januari automatisch updaten.

CoV-check van VECOZO

De CoV-gegevens, waarin staat hoe een patiënt is verzekerd, kunnen tot 31 januari 2021 nog veranderen. Beschouw tot die tijd  onze berekeningen als een indicatie . Vanaf 1 februari staat ZorgSom weer volledig garant voor de berekeningen.

Welke versie heeft u nu?

U kunt makkelijk zelf zien welke versie van ZorgSom u nu gebruikt. Ga daarvoor in het ZorgSom-scherm naar Instellingen door:
> Op de instellingsknop (het radertje) helemaal rechts bovenin het scherm te klikken
> U krijgt een pop-up scherm
> Kies in dit scherm voor de onderste optie: Licentie. Op de bovenste regel staat het versienummer.

Hoe weet u of u op de hoofdcomputer/server zit?
Dat kunt u op 3 manieren zien:

  1. U kunt dit zien aan het ZorgSom icoontje. Dit staat als u op de computer zit waar ZorgSom op is geïnstalleerd, rechtsonder op de taakbalk.
  2. Indien u op de server zit kan het ZorgSom-controlepaneel openstaan. Als bij “registreren” de licentiecode is ingevuld, dan zit u op de juiste hoofdcomputer/server.
  3. In uw mappenstructuur.
    ZorgSom 2.0 staat op de C-schijf onder C:/Program Files(x86)/ZorgSom 2.0

Indien u niet zeker weet wat de hoofdcomputer/server is, raadpleeg dan uw systeembeheerder.

Download ZorgSom 2.2.5 update

Tijdens de installatie krijgt u een pop-up scherm met de tekst: ZorgSom 2.0 is running. Klik op OK.