Vragen van patiënten

Als u als tandarts gebruik maakt van ZorgSom, begrijpen wij heel goed dat dit vragen kan oproepen bij uw patiënten. Daarom hebben wij hieronder de 3 meest gestelde vragen van patiënten uitgelicht:

Worden mijn patiëntgegevens aan ZorgSom verstrekt?

Nee, ZorgSom is lokaal geïnstalleerd op de computer van de tandarts. Uw gegevens blijven binnen de praktijk. Nadat de begroting is gemaakt wordt deze niet opgeslagen. Indien uw behandelaar het nuttig vindt om de begroting te bewaren wordt deze alleen in het dentale softwaresysteem van uw behandelaar opgeslagen.

Hoe komt ZorgSom aan mijn verzekeringsgegevens?

ZorgSom is gekoppeld aan het softwaresysteem van uw behandelaar. Uw behandelaar (tandarts, orthodontist of mondhygiënist) is vanuit zijn professie bevoegd om te controleren of en hoe u bent verzekerd. Dit geldt voor iedere geregistreerde zorgaanbieder.

Is de door ZorgSom gemaakte begroting bindend?

Nee, de ZorgSom begroting is niet bindend. Alleen uw zorgverzekeraar kan een bindend advies geven. ZorgSom staat echter wel garant voor haar berekening. Dat wil zeggen dat er als er een verschil is tussen de ZorgSom-begroting en de uiteindelijke vergoeding van de zorgverzekeraar ZorgSom het verschil betaalt mits aan de voorwaarden voor garantstelling is voldaan. Uw behandelaar zal dan contact met ons opnemen.