Vragen van gebruikers

1. ZorgSom past niet goed op mijn beeldscherm. Woorden worden willekeurig afgebroken. Kan ik dat aanpassen?

Ja, als u ZorgSom op uw scherm open heeft staan, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt. Vervolgens tegelijkertijd even op de toets met het min-teken drukken. Iedere keer als u op de min-toets drukt zoomt het beeld verder uit. Met de toets met het plus-teken kunt u weer inzoomen. Lukt dit niet, neem dan contact op met onze Helpdesk.

2. Mijn patiënt heeft een polis die in ZorgSom onbekend is. Hoe kan dat?

1. Veel van de polissen waarbij u de melding krijgt dat deze niet bekend is in ZorgSom, staan vaak wel in ZorgSom maar hebben een afwijkende poliscode waardoor ZorgSom ze niet herkent. Dat komt omdat de zorgverzekeraars de poliscodes regelmatig veranderen; vooral in het begin van het jaar is dat het geval. Zodra wij vernemen dat poliscodes zijn veranderd of toegevoegd werken we die in onze database bij. Meldingen van onze gebruikers zijn voor ons daarbij zeer waardevol.

2. De patiënt is bij een collectief verzekerd. De polisvoorwaarden van collectieve zorgverzekeringen zijn meestal niet openbaar. Wij proberen zoveel mogelijk polisvoorwaarden te verzamelen en in ZorgSom te verwerken, dit gaat het hele jaar door.

3. Kan ik de ZorgSom-begroting opslaan naar de patiëntenkaart?

Als u met het dentale softwarepakket Exquise, Novadent of Oase werkt kunt u de ZorgSom-begroting opslaan naar de patiëntenkaart. Met de andere dentale softwarepakketten is dit nog niet mogelijk.

4. Waarom kan ZorgSom bij een orthodontiebehandeling maximaal 2 jaar terugkijken?

ZorgSom maakt voor het terugkijken gebruik van de CoV (Controle op Verzekeringsrecht) van VECOZO. VECOZO heeft bepaald dat het terugkijken hoe iemand is verzekerd tot maximaal 2 jaar terug kan. Voor behandelplannen die langer dan 2 jaar duren kunnen wij daarom de wijze waarop iemand verzekerd was bij de start van de behandeling niet meer ophalen. ZorgSom bewaart zelf geen patiëntgegevens.

5. Waarom heeft ZorgSom geen gegevens over mondzorg behandelingen genoten buiten de praktijk?

ZorgSom krijgt haar informatie vanuit het dentale softwarepakket waar u meewerkt. Indien u het bezoek buiten de praktijk niet in uw patiëntenhistorie heeft opgenomen kent ZorgSom deze informatie niet en kan er dus ook niet mee rekenen. Wij zijn in gesprek met een aantal verzekeraars om te bespreken of zij ons deze informatie kunnen verstrekken.

De volgende gebruikerswensen staan op de planning:

• Een ZorgSom-online versie met automatische verwerking van updates.
• In de berekening ook de maxima voor materiaal-& techniekkosten opnemen (nu alleen verwijzing in de toelichting)

Mocht u ook gebruikerswensen hebben, dan horen wij dat graag.