Storing bij datacenter

(is inmiddels verholpen)

22 maart 2021

15:10 uur: storingsbericht datacenter
Wegens een storing bij ons datacenter zijn de polisvoorwaarden, die ZorgSom nodig heeft om een berekening te kunnen maken, tijdelijk minder bereikbaar. Hierdoor start ZorgSom bij een deel van onze gebruikers niet op. Zodra wij meer weten over de verwachte duur van de storing zullen wij dat in dit bericht aangeven.

16:20 uur:  update van het datacenter
Het datacenter heeft maatregelen getroffen die de storing zou moeten minimaliseren. Hierdoor zijn veel diensten weer bereikbaar. Het datacenter kan echter op dit moment nog niet met zekerheid zeggen of álle storingen zijn verholpen.

17:45: update van datecenter
Het datacenter geeft aan de situatie stabiel is. De situatie wordt geëvalueerd met als doel om tot verbeteringen te komen, zodat storingen als deze voorkomen kunnen worden.