Wijziging in Algemene Voorwaarden (v.1.20)

De Algemene Voorwaarden van ZorgSom zijn door de toevoeging van de Berichtenbox in ZorgSom aangepast. Updates van ZorgSom bieden wij vanaf nu aan in onze Berichtenbox; voorheen werden updates aangeboden met een digitale nieuwsbrief. Een groot voordeel van de Berichtenbox is dat de update-melding nu altijd rechtstreeks bij de klanten, in onze eigen tool, wordt afgeleverd. 

 

[Icoontje van Berichtenbox in uw ZorgSom-scherm. Het ‘rode ééntje’ attendeert op het feit dat er één nieuw ongelezen bericht in de box staat. Zolang dat bericht niet wordt geopend, blijft het ‘rode ééntje’ staan]

Ook is ter verduidelijking de voorwaarde dat men de meest actuele versie moet werken om voor garantstelling in aanmerking te komen,  opgenomen in de Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarde stond al in in de Voorwaarden Garantstelling.

Nieuw Artikel 3.4

ZorgSom is gerechtigd om de applicatie, gedurende de looptijd van de gebruikerslicentie, voor verbeteringen en actualisatie aan te passen. Deze aanpassingen ontvangt de Opdrachtgever via update-berichten in de Berichtenbox van ZorgSom. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in functionaliteit, zal ZorgSom zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen.

Nieuw Artikel 1.10.6

ZorgSom staat garant voor haar berekening, mits Opdrachtgever aan de Voorwaarden Garantstelling voldoet; de Voorwaarden Garantstelling staan op de website www.zorgsom.nl.  Eén van de Voorwaarden Garantstelling betreft de verplichting van Opdrachtgever tot het werken met de meest actuele versie van de ZorgSom-applicatie.

De  Algemene Voorwaarden Bedge BV en de Voowaarden Garantstelling kunt u nalezen op onze website.