ZorgSom verzamelt gebruikerswensen

Om ZorgSom te optimaliseren is de input van gebruikers onmisbaar. De ZorgSom-gebruikers kunnen die input nu eenvoudig geven door mee te doen aan het klantonderzoek dat vandaag via een nieuwsbrief naar alle gebruikers is verzonden. 

Het afgelopen jaar zijn alle evenementen, waarop ZorgSom haar gebruikers normaliter spreekt, afgelast. Als alternatief is daarom een klantonderzoek opgesteld. Alle gebruikers hebben het onderzoek per e-mail ontvangen.  Met deze input krijgt ZorgSom een  goede indicatie van wat voor gebruikers belangrijk is. Waar mogelijk zal dit in de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten worden meegenomen.