HOME

De tandheelkundige professional wordt dagelijks vaak meerdere malen geconfronteerd met de vraag over de kosten van een behandeling. Er wordt voor een behandeling, door de tandarts, een verplichte begroting opgesteld.

De patiënt ontvangt een begroting en heeft meestal een tandartsverzekering. Echter de standaard begroting zegt nog niets over de hoogte van de bijdragen uit de diverse aanvullende verzekeringen per behandeling. De patiënt en tandarts hebben beiden geen inzicht over welk gedeelte wel of niet vergoed wordt.Daarnaast heeft de patiënt wellicht al een aantal behandelingen gehad in het desbetreffende kalenderjaar waardoor het nog onduidelijker wordt welk budget hij nog over heeft in dat jaar.

De patiënt zal vervolgens vaak eerst zijn persoonlijke administratie gaan checken om te beslissen of hij de behandeling uit wil laten voeren. Dit geeft vertraging bij het inplannen van een behandeling of met enige regelmaat wordt er zelfs afgezien van een behandeling. Terwijl er in veel gevallen wel zorgbehoefte en budget is.

Op dit moment zijn er circa 3000 verschillende (aanvullende) tandartsverzekeringen, met eigen vergoedingsoverzichten en voorwaarden. Vrijwel ondoenlijk voor een tandarts om deze allemaal uit het hoofd te leren.

Door middel van ZorgSom wordt de zorgverzekering van de patiënt gekoppeld aan de praktijkgegevens. Zo kan de zorgverlener aan de patiënt helder maken, wat zijn persoonlijk zorg budget is, hoe groot de eigen bijdrage zal zijn. Zo wordt ook duidelijk of een geplande behandeling nog in het budget past. Voor de zorgverlener levert dit een tool op, waarbij  hij/zij niet meer afhankelijk is van acties van een patiënt of zorgverzekeraar om het budget te controleren.

Er kan dus in veel gevallen meteen tot het inplannen van een behandeling over gegaan worden.