Algemene voorwaarden ZorgSom geactualiseerd

ZorgSom ontwikkelt een online-versie. Binnenkort wordt gestart met het testen van deze versie. Onder meer vanwege deze ontwikkeling zijn de algemene voorwaarden van ZorgSom aangepast. Het betreft de volgende aanpassingen.

Paragraaf 1.1.3
De definitie voor een overeenkomst is toegevoegd.

Paragraaf 1.1.9
Het maximale bedrag voor bedrijfsaansprakelijkheid is toegevoegd (punt 5).

Paragraaf 1.1.5 (versie 1.21)
De paragraaf Ontoerekenbare tekortkomingen is verwijderd.

Algemene voorwaarden Zorgsom, versie 1.22