Belangrijke melding

Reactie op berichtgeving van de NOS op maandag 30 april over het toegankelijk zijn van patiëntgegevens:

19 april jl. zijn we erop geattendeerd dat 5 van onze 1500 gebruikers ten onrechte een externe poort op hun modem open hadden staan. ZorgSom heeft geen zicht op de toegangspoorten van praktijken en hier ook geen invloed op. Alleen de systeembeheerder van de desbetreffende praktijk kan deze poort openen of afsluiten. Bij ALLE andere gebruikers (99,7%) was en is deze externe poort, die overigens standaard dicht staat, gesloten. De 5 praktijken die het betrof hebben wij hier direct van op de hoogte gebracht en zij hebben diezelfde dag de poort gesloten. Per mail zijn alle ZorgSom-gebruikers hierover geïnformeerd.

Om dit in de toekomst te voorkomen zal in de volgende release, als extra service, continu door ZorgSom gescand worden of een gebruiker deze externe poort op zijn modem heeft open gezet. Mochten wij dit constateren dan wordt de gebruiker daarover direct geïnformeerd. De release wordt eind mei 2018 uitgerold.