Vernieuwde Privacy Statement en Algemene Voorwaarden

We verwijzen u graag naar ons Privacy Statement, waarin staat hoe wij met persoonsgegevens omgaan en wat wij doen om uw privacy te beschermen. Het privacy beleid voldoet aan de eisen van de AVG. Het statement is ook op zorgsom.nl geplaatst. Tot slot een link naar onze vernieuwde Algemene Voorwaarden, die vanaf 1 april van kracht zullen zijn. Als u hier vragen over heeft, neem dan contact met ons op.