Wijziging in Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van ZorgSom zijn aangevuld met de systeemeisen. Indien de apparatuur van de gebruiker niet aan de systeemeisen voldoet kan dat invloed hebben op de werking en/of veiligheid van ZorgSom.

Het betreft een aanvulling in artikel 1.10 lid 3. De aanvulling is cursief geschreven.

3. ZorgSom aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de door hem verstrekte software op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is ontwikkeld of bestemd, noch indien de door hem verstrekte software door Opdrachtgever of door derden is gewijzigd of aangevuld, noch indien het systeem van de Opdrachtgever niet voldoet aan de door ZorgSom gestelde systeemeisen.

Algemene voorwaarden ZorgSom
Systeemeisen ZorgSom